Hạt nhựa PP 1102K Oman

  • Giá: Liên hệ

  • Hạt nhựa PP 1102K Oman

    Chỉ số MI: 4 Xuất xứ: Ả Rập

    Hạt nhựa PP 1102K Oman

Hạt nhựa PP 1102K Oman

0904.073.074