Hạt nhựa LDPE 260GG

  • Giá: Liên hệ

  • Ứng dụng của LDPE 260GG:
    + Dùng làm Shring film
    + Dùng làm film dùng cho nhà kính
    + Dùng làm túi shopping , và các loại bao bì

Lê Hưởng KD Miền Bắc
Lê Hưởng KD Miền Bắc
0984132710
Thu Quyên KD: Miền Nam
Thu Quyên KD: Miền Nam
0903954997
Thiện Hưng KD: Miền Nam
Thiện Hưng KD: Miền Nam
0906751158
Quốc Hùng
Quốc Hùng
+84 904073074
Anh Tuấn
Anh Tuấn
+84 988777176
Đức Hùng
Đức Hùng
+84 916078688

Danh mục sản phẩm

Hạt nhựa LDPE 260GG

0904.073.074